top of page

Partnerships

Corporate Partnerships

isBIM builds respect-based relationships with different companies. 

lwk+ logo.png
Autodesk-New-Logo-horizontal.png
HP (1).png
Tencent-Logo.png
huawei_logo.png
HKT_R_blue.png

Education Partnerships

isBIM establishes strong partnerships with major schools in China. 

shijiazhuang.png
guangzhou panyu.png
eastchina.png
shanghai u.png
nanchang ins tech.png
suizhou vtc.png
nanchang u.png
sichuan changjiang.png
guangxi jianshe.png
chongqing IE.png
weifang u.png
qigndao tech.png
bottom of page